Meest gestelde vragen

De jury geeft punten voor verschillende onderdelen
Wandelen: Het gelijk lopen, ordelijk deelnemen aan het verkeer (sluiten van groepen e.d.)
Algemene indruk: De kleding en gezelligheid binnen de groep
Repertoire: Variatie in de liedjes
Muzikaliteit: Zuiver en in de maat zingen
Zolang de stokken gebruikt worden waarvoor ze ook bedoeld zijn en andere wandelaars niet gehinderd worden is het toegestaan om gebruik te maken van nordic walking stokken.
De start en finish van de Ulftse Avondvierdaagse op de parkeerplaats tussen Civon Innovatiecentrum, Regio 8, Popzaal en Ouhrlokaal op het DRU Industriepark , Hutteweg 24, 7071 BV Ulft.
De leid(st)er is altijd verantwoordelijk voor zijn of haar groep. Ook verkeersregelaars kunnen dingen over het hoofd zien. Loop dus voor je groep uit en kijk of het kruispunt daadwerkelijk vrij is. Zo houd je zelf ook overzicht en verklein je het risico op eventuele ongelukken.
Groep mogen elkaar alleen inhalen buiten de bebouwde kom en in goed overleg met de voorgaande groep.
Vanaf 13 jaar mag iedereen individueel lopen. Onder de 13 jaar is het verplicht om met begeleiding te lopen. De begleid(st)er van een individueel jonger dan 13 jaar en de leid(st)er van een groep moet 16 jaar of ouder zijn en is verantwoordelijk.
Ja, zie hiervoor onder “Inschrijven”, Inschrijfmogelijkheden of klik op onderstaande link.
Inschrijfmogelijkheden
Zie hiervoor onder “Inschrijven”, Afstanden -inschrijfgeld-routes of klik op onderstaande link.

Afstanden en inschrijfkosten
Telefoonnummer bestuur Ulftse Avondvierdaagse tijdens de vierdaagse: 06 – 510 17 001
Dit heeft te maken met de korte afstand die op zaterdagmiddag wordt gelopen in verband met de feestelijk, gezamenlijke intocht. Het totaal van de vier wandeldagen komt hierbij dan wel uit op de opgegeven wandelafstand te weten 4 x 5 = 20 km, 4 x 10 = 40 km en 4 x 15 = 60 km.
Vanwege de veiligheid van de wandelaar en omdat grote wegen zo weinig mogelijk cq niet mogen worden bewandeld is het soms noodzakelijk een straat/straten vaker in de route op te nemen.
 U dient zichzelf er te allen tijde ook zelf van te overtuigen dat het veilig is om over te steken. Ook als er een verkeersregelaar wel/niet aanwezig is!