Privacy statement

Privacy statement

Wij gebruiken cookies om u de beste online ervaring te bieden. Door akkoord te gaan, accepteert u het gebruik van cookies in overeenstemming met ons privacybeleid. Meer informatie over het privacybeleid leest u hieronder.

Stichting Ulftse Avondvierdaagse is zich er van bewust dat u vertrouwen in ons stelt en dat wij zorgvuldig met uw persoonsgegevens omgaan. Hieronder geven we aan wanneer en welke gegevens we verzamelen, waarom we deze gegevens verzamelen en hoe we hiermee omgaan.

Uw persoonsgegevens vanaf het moment dat u deze invult, op de website bij het contactformulier, de digitale inschrijvingsmogelijkheid en de inschrijvingsformulieren tijdens de persoonlijke inschrijvingsmogelijkheid vastgelegd op onze website. Daarnaast hebben we een Excel lijst met persoonsgegevens van al onze vrijwilligers en bestuursleden. Deze lijst wordt beheerd door ons secretariaat.

Waarom verzamelen wij uw persoonsgegevens?

Wij verzamelen de persoonsgegevens om uw inschrijving te kunnen bevestigingen, controle van betaling inschrijfgeld, voor het maken van de dagelijkse startkaarten en de groepen c.q. vrijwilligers te kunnen indelen.
De persoonsgegevens worden verkregen via: 

  • Informatie verzoeken via het contactformulier
  • Aanmelden voor de jaarlijkse avondvierdaagse via onze website of bij de persoonlijke inschrijvingsmogelijkheid
  • Aanmelding als vrijwilliger

Welke persoonsgegevens verzamelen wij van u?

U bent zelfverantwoordelijk voor juistheid van de gegevens die u verstrekt. Tevens bent u ook verantwoordelijk voor het up-to-date houden van deze gegevens bij wijzigingen. Wij verzamelen de volgende persoonsgegevens:

Bewaartermijn persoonsgegevens

Uw gegevens verwijderen wij als u geen functie meer bekleedt binnen de stichting, geen deel meer uitmaakt van het bestuur en/of vrijwilliger bent. De gegevens, die u heeft ingevuld voor deelname avondvierdaagse zullen binnen drie jaar na aanmelden worden verwijderd. De gegevens, die u heeft verstrekt om een inzet als vrijwilligers, zullen drie jaar na de laatste inzet worden verwijderd.

Rechten

U heeft recht op inzage in uw persoonsgegevens, het recht om correctie, verwijdering of overdracht van uw persoonsgegevens te vragen. Daarnaast heeft u het recht bezwaar te maken tegen het verwerken van uw gegevens.

Als u wilt weten welke persoonsgegevens van u door Stichting Ulftse Avondvierdaagse worden verwerkt, dan kunt u een schriftelijk inzageverzoek doen. Stichting Ulftse Avondvierdaagse behandelt uw verzoek binnen 4 weken na ontvangst.

Blijkt dat uw gegevens onjuist, onvolledig of niet relevant zijn? Dan kunt u een aanvullend verzoek doen om uw gegevens te laten wijzigen of aan te vullen.

U kunt uw schriftelijke verzoeken sturen aan ulftseavondvierdaagse@gmail.com

Mocht u het niet eens zijn met de wijze waarop Stichting Ulftse Avondvierdaagse omgaat met uw persoonsgegevens dan kunt u een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Vragen

eeft u na het lezen van dit privacy statement nog vragen neemt u dan contact op via ulftseavondvierdaagse@gmail.com

Kwetsbaarheden

Mocht u een kwetsbaarheid ontdekken in onze systemen help ons dan deze op te lossen. Voor het melden van kwetsbaarheden kunt u contact opnemen via ulftseavondvierdaagse@gmail.com

Gebruik van cookies

Op onze websites maken we gebruik van cookies. Een cookie is een klein tekstbestandje dat een website op de harde schijf van uw computer zet op het moment dat u de site bezoekt of in de sessie van uw browser staat. De belangrijkste functie van cookies is om de ene gebruiker van de andere te onderscheiden.

Verder kunnen cookies worden gebruikt om de beheerder van de website een duidelijk beeld te geven van onder andere de bezoekersstromen, verkeersbronnen en paginaweergaves. Aan de hand van deze informatie kunnen wij onze website nader optimaliseren voor bezoekers.

Wijzigingen

Stichting Ulftse Avondvierdaagse behoudt zich het recht voor deze privacy statement aan te passen. Het meest actuele privacy statement is te vinden op www.ulftseavondvierdaagse.nl

Wij adviseren u regelmatig op deze pagina te kijken of er wijzigingen zijn aangebracht. Indien Stichting Ulftse Avondvierdaagse een belangrijke wijziging doorvoert, die gevolgen heeft voor de wijze waarop zij persoonsgegevens verwerkt, dan zullen wij dit kenbaar maken via een berichtgeving op onze website. Aansprakelijkheid

Wij accepteren geen aansprakelijkheid. Ondanks de zorg en aandacht die besteed wordt aan het beheer van deze website, is het mogelijk dat de site onjuiste informatie bevat. Stichting Ulftse Avondvierdaagse kan niet aansprakelijk gesteld worden voor fouten die in de site voorkomen. Ook kan Stichting Ulftse Avondvierdaagse niet aansprakelijk gesteld worden voor gevolgschade die het resultaat is van het gebruik of het tijdelijk niet beschikbaar zijn van deze website of de links naar de websites van derden.

  • Naam
  • Emailadres
  • Bankrekeningnummer
  • Telefoonnummer
  • en van vrijwilligers/bestuursleden ook adres en woonplaats